ČNB čas neztrácí

20. března 2020
Vojtěch Hebnar

Bankovní rada ČNB na svém mimořádném zasedání v pondělí 16. března přistoupila ke skokovému snížení úrokových sazeb, a to hned o 0,5 %. Týká se to především pro cenu úvěrů stěžejní 2T repo sazby, jejíž úroveň je nyní 1,75 %. Není to však zdaleka jediné, s čím představitelé ČNB veřejnost seznámili.

Odhodlání zasáhnout

Nejdůležitějším výstupem je proklamace, že národní banka je připravena sazby dle vývoje situace dále snižovat. Pro podporu peněžního a úvěrového oběhu má pak k dispozici i další nástroje, jež je připravena prakticky okamžitě použít.

Mezi ně patří revize dřívějšího rozhodnutí o zvýšení kapitálových rezerv bank uložených povinně u ČNB z 2 % zpět na 1,75 %. Banky tyto prostředky mají nyní využít na úvěrování. V případě potřeby je pak regulátor připraven rozpustit celou rezervu, což by bankám přineslo desítky miliard korun likvidity.

Odložení splátek bez komplikací

Zástupci ČNB se též vyjádřili k dřívějšímu návrhu České bankovní asociace k možnosti odkladů splátek klientských úvěrů. Dle ČNB regulátor obecně neurčuje, jakým konkrétním způsobem mají banky poskytovat, spravovat či vymáhat úvěry. Pokud u klienta došlo k dočasnému výpadku příjmů kvůli koronavirové nákaze či souvisejících ochranných opatření, jeví se právě umožnění odkladu splátek ČNB jako vhodný postup. Pro banky je klíčové, že regulátor nebude v takovém případě trvat na přeřazení těchto pohledávek mezi tzv. klasifikované (nevýkonné), což by jim z hlediska dohledu mohlo zhoršit úvěrové ukazatele.

Národní banka zároveň vyzvala tuzemské banky k tomu, aby v současné napjaté době pozdržely výplatu dividend kvůli případnému ohrožení jejich kapitálové odolnosti. Pokud se tím budou banky řídit, jejich akcionáře to pravděpodobně příliš nepotěší.