ČNB přistoupila k dalším úlevám při schvalování úvěrů

02. dubna 2020
Vojtěch Hebnar

S účinností od 1. dubna přichází ČNB s dalším krokem na podporu ekonomiky, tentokrát směřovaným na zájemce o financování bydlení. Jako blesk z čistého nebe tak přichází zvýšení dosavadních limitů na LTV a DSTI. Sledování ukazatele DTI bylo dokonce úplně zastaveno. Získat úvěr nyní bude výrazně snazší.

Nové limity

U LTV (loan-to-value), který sleduje poměr mezi výší hypotéky a hodnotou zastavované nemovitosti, došlo k navýšení limitu „bez omezení v poskytování“ z dosavadních 80 % na 90 %. Dalších 5 % z objemu své kvartální produkce pak mohou banky využít na hypotéky s ještě vyšším LTV. Zpět do hry se tak mohou vrátit i úvěry s hodnotou LTV 100 %.

Důležité je, že úpravy tohoto parametru se netýkají tzv. investičních hypoték poskytovaných zpravidla za účelem dalšího pronajímání nemovitosti. Zde zůstává v platnosti stávající úprava.

Ukazatel DSTI (debt-service-to-income) upravující poměr měsíčních splátek za dluhy vůči čistým příjmům byl rovněž zvýšen, a to z 45 % na 50 %. Až celou polovinu výplaty tak mohou nyní tvořit splátky za úvěry.

DTI (debt-to-income) byl dokonce zrušen úplně. Dosud byla maximální výše celkového dluhu devítinásobek čistých ročních příjmů. To již nadále neplatí.

ČNB reflektuje situaci

Bankovní rada tato opatření přijatá na mimořádném zasedání komentovala s tím, že původní limity odpovídaly jiným ekonomickým podmínkám a v současné situaci se jevily jako příliš přísné.

Národní banka tak ukazuje, že je schopna reagovat velmi rychle na jakékoliv náznaky negativního vývoje.