Martin Veselý: Chci pracovat s lidmi, kteří mají jasně nastavené hodnoty, jsou podnikaví, odvážní a ochotní na sobě makat

23. října 2020
Karolina Kučerová

Deset let pracuje ve finančním poradenství, nedávno byl povýšen na ředitele obchodní sítě, sám se nazývá nevýchovným rodičem a částečným psychoterapeutem. Martin Veselý, jeden z nejmladších ředitelů v eDO.

Martine, můžeš se na začátek rozhovoru představit? Kdo jsi, nejen po profesní stránce, ale i po té osobní?

V první řadě jsem nevýchovný rodič, rád říkám poloviční psychoterapeut a žák integrální jógy, která pomáhá rozvíjet ducha a dodává klid.

V pracovní rovině jsem ředitelem obchodní sítě, s 10letou praxí ve finančním poradenství. Dnes koordinuji 7 poboček, kde operují manažeři ze sítě. Jsem zaměřen na inovaci, tudíž neustále přináším nové strategie rozvoje a asistuji při jejich zapracování.

Jak vnímáš dnešní poradenský trh?

Vnímám, že se každým rokem finančně poradenský trh postupně kultivuje k lepšímu, servis klientů je již ve většině finančně poradenských firem standardem. Obávám se, že těžké časy čekají interní sítě, kde vedení mnohdy nefunguje, a ne vždy mohou obchodní zástupci nabídnout nejlepší řešení pro klienta, jednoduše, protože ho prostě nemají v nabídce.

Jaký preferuješ obchodní model?

Jako nezbytné vnímám komplexní odbavení zákazníka, kde je ovšem nutné mnohdy si pomoci specialisty. Jeden člověk na všechny odborné znalosti jen zřídka kdy stačí. Obzvláště si pochvaluji spolupráci s naším korporátním oddělením.

V čem tě spolupráce s „korporátem“ tak oslovila?

Jednoduše v tom, že je to tak jednoduché. Odborné znalosti dodá profesionál z centrály a já můžu vystupovat téměř v roli seniorního tipaře. Zákazník je špičkově i komplexně odbaven a o to mi jde.

Oslovuješ do svého týmu jen lidi, kteří jsou z našeho oboru, tedy financí?

Ne, vnímám to jako omezující. Přijde mi, že většina finančně poradenského trhu si myslí, že si tím ušetří spoustu práce, ale v delším časovém horizontu rozdíly mezi lidmi z oboru a mimo něj postupně mizí. A jelikož máme jasnou a efektivní metodiku zaškolování, rozdíl je brzy k nepoznání.

Můžeš nám prozradit, jaká je tvoje metodika zaškolování?

Myslím, že to je téma na celotýdenní seminář, ale pokusím se v pár větách.

Hodně se věnujeme školení základů, které musí člověk perfektně ovládat. Všechny druhy akvizice klienta, volání, analýza, příprava finančních plánů, servis klienta, vše demonstrujeme na konkrétních případech. V obecnější rovině vnímáme jako základ neustálé konstantní vzdělávání a jasný pracovní režim.

Nicméně každý člověk je jiný a na nikoho nelze použít jeden uniformní postup, tudíž je potřeba hledat různé variace a upravovat postup zaškolení tak, aby byl pro daného člověka co nejefektivnější.

 A kde lidi z jiných oborů potkáváš / oslovuješ?

Nejde snad ani o místo, ale o profil člověka, kterého hledám. Chci pracovat s lidmi, kteří mají jasně nastavené hodnoty, jsou podnikaví, odvážní a ochotní na sobě makat, s takovými lidmi je radost pracovat. Ale abych byl konkrétnější, většinou se jedná o neustále se rozšiřující síť mých známých a doporučení od nich. Přesto se nebojím oslovovat kontakty i zcela „na studeno“.

Jaké jsou reakce tzv. „studených“ kontaktů? Převažují spíše pozitivní, nebo negativní?

Myslím, že na finančním trhu se lidé potkávat chtějí, reakce jsou povětšinou pozitivní nebo neutrální. A když někdo schůzku odmítne, tak nikterak příkře.

Jak by dle tvého uvážení měl vypadat ideální poradce? Co by měl umět?

Odborné znalosti dnes vnímám jako nutnou nezbytnost, přesto jádro vnímám jinde. Jako ideální mix se mi jeví zdravá ambice s pokorou a orientací na opravdovou službu zákazníkovi. Myslím si, že je nutné, aby si všichni na finančně poradenském trhu uvědomovali, jak naše služba hluboce ovlivňuje lidské životy.

Jaký máš vztah k eDO?

Značka eDO mi přijde jako opravdu luxusní zboží, přesto mám vztah spíše k lidem v něm. Ať to je Miloš Kubelka, ředitel distribuční sítě, s kterým vnímám, že se trefně doplňujeme, nebo Honza Hlousek, spoluzakladatel eDO, který věřím, že firmu staví opravdu srdcem. Ne jako nějaký „claim“, ale že to tak opravdu cítí.

Slyšela jsem, že se hodně věnuješ osobnímu rozvoji. Můžeš nám k tomu něco říct? Jak to vnímáš, za co to považuješ …?

Myslím, že se osobnímu rozvoji věnujeme každý, jen někdo více a někdo méně vědomě

Někteří lidé čerpají pouze ze zkušeností vlastních, nebo blízkého okolí, to mi přijde škoda. Obzvlášť v dnešní době, kdy máme tolik kapacit z různých oborů na jeden klik od nás.

Je to fenomenální doba, ve které žijeme a kvalitní informace vnímám jako naprosto zásadní podkladové aktivum, pro dnes téměř jakoukoliv činnost, kterou provádím.

Dříve jsem hodně četl knihy, zúčastnil jsem se mnoha seminářů. 

Dnes se více soustředím na aplikování informací, medituji a trénuji tak své soustředění a intuici. Nejzásadnější je pro mě, abych se stával každým dnem lepším člověkem. 

Vše mi to dává rozhled a jsem pak schopen efektivněji pomáhat ať rodině a přátelům v soukromém životě, tak i kolegům po pracovní stránce.

Pomohlo ti to v něčem? Jak osobně, tak soukromě?

Stejně jako vnímám přímou úměru mezi vzděláním v podnikání a výsledky, tak vnímám tuto přímou úměru i v dalších oblastech života.

Partnerský život, výchova potomka, zdraví, ve všech těchto oblastech života se postupem času cítím šťastnější a naplněnější.  

Informace, které člověk získá, mu můžou opravdu změnit život, ale JEN A POUZE, když na jejich základě jedná!!!

Doporučuješ osobní rozvoj i lidem z tvojí sítě?

Horem, dolem, středem, zvláště pokud nemají podnikatelské zkušenosti. Jsem na lidi z týmu hrdý, naprostá většina se opravdu poctivě dlouhodobě vzdělává a věřím, že se vše odráží jak na jejich životě, tak na klientově spokojenosti.