Máte doma dron a aktivně ho využíváte? Možná by měl být pojištěný.

10. května 2021
Karolina Kučerová

Dobu kvalitních fotoaparátů vystřídala doba dronů. Lidé je nepoužívají jen za účelem zábavy a focení soukromých snímků, ale jsou také hojně využívané v různých odvětvích, jako jsou např. reality.

Kdo ale nese odpovědnost za škody, které dron způsobí? Existuje pro tento účel pojištění? … Ano, existuje a dokonce jste jako majitel dronu v některých případech povinný mít pojištění sjednané.

Každý majitel tohoto zařízení může svoje letecké záběry lehce proměnit v nemalý problém. Pokud někdo využívá drony pro komerční záběry, tedy pro ty s výdělečným, experimentálním či výzkumným účelem použití, nebo pro rekreačně sportovní záběry, smí se do vzduchu vznést pouze s pojištěním. Rekreačně sportovní typy s sebou nesou povinnost pojištění pouze na veřejných vystoupeních nebo pokud jeho přístroj váží více než 20 kg.

Kdo v případě nehody nese zodpovědnost?

Hrozí zde nejen riziko poškození cizího majetku, ale také fyzické a psychické újmy, a to se nevyplácí podceňovat. Ve většině případů je za škodu odpovědný majitel dronu.

V České republice se provoz bezpilotního letadla pojí s povinností řádného pojištění odpovědnosti provozovatele za škodu způsobenou provozem bezpilotního letadla. Toto pojištění funguje podobně jako u pojištění vozidel. Pokud při provozování dronu způsobíte škodu třetí osobě, „povinné ručení“ (v tomto případě pojištění odpovědnosti za škodu) uhradí způsobenou škodu, a to až do výše sjednaného limitu plnění.

Minimální výše pojistné částky, na kterou musí být sjednáno individuální pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem bezpilotního letadla o maximální vzletové hmotnosti větší než 20 kg (limit plnění), je stanovena nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004 o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel v platném znění.

Policie nyní dokonce požaduje pravomoc k sestřelení podezřelých dronů. Kvůli jejich rostoucímu počtu policie často řeší, jak postupovat v případě, kdy bezpilotní stroje ohrožují majetek nebo zdraví lidí.