Na daňové přiznání máte ještě čas

20. března 2020
Vojtěch Hebnar

Ministerstvo financí v rámci snahy o zmírnění ekonomických dopadů koronavirové nákazy rozhodlo o prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2019 o 3 měsíce. Termín se tedy posunuje až k 1. červenci 2020. Pro všechny, kteří mohou doložit své příjmy právě skrze daňové přiznání, tak vzniká dostatečný časový polštář, aby tento stěžejní dokument vhodným způsobem odladili. Pokud se chystáte v tomto či příštím roce vyřizovat úvěr na bydlení, je daňové přiznání tím, čemu byste nyní měli věnovat největší pozornost.

Klíčové řádky

Osoby vykonávající svou živnost, a to ať už jako hlavní či vedlejší činnost, dokládají své příjmy bankovním institucím primárně daňovým přiznáním (dále též jako „DP“). Mnohdy jej banky vyžadují i za dva roky zpětně, aby si mohly udělat určité srovnání. Značně omezující pro jeho využití může být přístup v podobě tzv. optimalizace, kdy je zisk ve formě dílčího základu daně ze samostatné činnosti (řádek č. 37 DP) podle § 7 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále též jako „zákon“), záměrně co nejnižší. Sice je díky tomu v daném roce dosaženo úspory na daních i odvodech na sociálním a zdravotním, nadějím na přidělení úvěru ve vyšším objemu to však příliš nepomáhá.

Některé banky toto umí obejít pomocí posuzování výše celkových příjmů dle § 7 zákona (řádek č. 101 DP). Častěji je to uplatňováno u žadatelů, kteří využívají tzv. výdajových paušálů, než při využití účetnictví a reálných výdajů. Pozor však na přechody mezi těmito dvěma systémy. Bankám se takové případy mohou jevit podezřele a může být požadováno vysvětlení.

Přiznáním to nekončí

DP samo o sobě pak není všespásné. Banky standardně chtějí doložit i výpisy z účtů, kam příjmy z živnosti plynou. V případě, že jsou vypláceny např. hotově, je nutné mít nachystané na vyzvání patřičné doklady (smlouva, faktura, doklad o převzetí). Proto umělé navyšování příjmů může ve výsledku způsobit více škody než užitku.