Vyplatí se předčasně splatit hypotéku, nebo investovat?

02. září 2020
Karolina Kučerová

Úvěr na bydlení bývá sjednáván zpravidla na 20 a více let. Okamžik jeho definitivního splacení se tak může jevit jako něco mlhavého v dáli. Při tom dnes existuje celá řada možností, jak se tohoto dlouholetého závazku postupně „zbavovat“ tak, aby se ve výsledku splatil i o pár let dříve.

Legislativa ve prospěch spotřebitele

Závěr roku 2016 přinesl na tuzemský trh malé regulatorní zemětřesení. Kromě doporučení ČNB přinášejícího faktický zákaz poskytování tzv. stoprocentních hypoték skrze limitaci LTV vešel v účinnost zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále též jako „zákon“). Právě tento zákon učinil z dříve nevýhodné možnosti předčasného splacení úvěru na bydlení alternativu dostupnou fakticky pro každého, což bylo třeba v Německu v té době již dlouholetým standardem.

A jaké možnosti[1] při nakládání s úvěrem se tedy naskytly? Jde o tyto:

  • Až 25 % celkové výše úvěru je splatných zdarma každý rok v době výročí;
  • Až 100 % celkové výše úvěru lze splatit kdykoliv při úhradě účelně vynaložených nákladů bance;
  • Až 100 % celkové výše úvěru lze splatit zdarma, pokud:
  1. bylo plněno z pojištění určeného k zajištění úvěru (životního i neživotního);
  2. se jedná o období tzv. výročí fixace (pevně stanovené datum v úvěrové smlouvě);
  3. došlo u dlužníka či jeho manžela / partnera k závažné životní události (úmrtí, dlouhodobá nemoc nebo invalidita).

Kromě těchto ustanovení se dále v zákoně a později i výkladovém stanovisku[2] ČNB objevilo tzv. „zastropování“ nákladů, které banka může v případě předčasného splacení oprávněně požadovat. Díky tomu všemu se před spotřebiteli otevřela celá řada možností, jak s úvěrem v budoucnu nakládat.

Doplatit či zachovat

První hypotéku si většina lidí bere již před vrcholem svého kariérního života. Díky tomu se jim časem dostává finančních prostředků, které mohou mj. využít i k dřívějšímu splacení úvěru. Obecně se využívá spíše jednorázového splacení v situacích jako je refinancování, prodej nemovitosti kvůli stěhování za prací nebo majetkového vypořádání v rámci rozvodu. Že by někdo pravidelně každých 12 měsíců doplácel třeba 50 tis. Kč, které během roku našetřil, to je spíše rarita. Ohledně zdrojů totiž platí, že nejdražší jsou ve výsledku ty vlastní.

Často je obvyklé si mimo úvěr tvořit postupně i další rezervy, tentokrát skrze nějaké investiční nástroje, na kterých se budou postupně zhodnocovat prostředky, díky čemuž bude možné pak závazek jednorázově splatit o nějaký rok dříve. I to je scénář, který je vzhledem k v současnosti stále relativně nízkým úrokovým sazbám úvěrů poměrně zajímavý. Více se totiž vyplatí peníze díky vyšším výnosům zhodnocovat než splácet úrok.

Neznamená to pochopitelně bezhlavou investici do první možnosti, která se vám naskytne, s penězi se naopak musí nakládat uvážlivě a s rozmyslem. Začít s investováním lze kdykoli, ovšem proč to zbytečně odkládat?

I když budete šetřit jen po menších částkách (ale pravidelně a poctivě), brzy zjistíte, že váš finanční kapitál pozvolna narůstá. Pokud si nejste jistí při výběru vhodného způsobu investování, bude pro vás nejspíš optimálním řešením konzultace se zkušeným investičním specialistou.

Možností, jak naložit s úvěrem, ale i se svými úsporami, je celá řada. Je dobré se vždy poradit s odborníkem a zvážit možnosti, které trh nabízí. Zda a kterých každý nakonec využije, je již čistě na jeho úsudku.

____________________________________

[1] § 117 zákona

[2] Zdroj: https://www.cnb.cz/cs/cnb-news/tiskove-zpravy/CNB-vydala-stanovisko-jake-naklady-mohou-banky-uctovat-za-predcasne-splaceni-spotrebitelskeho-uveru-na-bydleni/