Správa pojistných smluv

09. března 2020
Vojtěch Hebnar

Při řešení nastavení domácího portfolia pojistných produktů je dobré myslet na souvislosti, tedy nejen na to, za jakým účelem je dané pojištění sjednáváno, ale i při jaké příležitosti daný produkt zřídit. Možnosti nejrůznějších produktových balíčků jsou totiž takřka neomezené a člověk se v záplavě kombinací může velmi snadno ztratit. Nezřídka se pak stává, že až s odstupem času zjistí, že za některé služby platí hned několikrát nebo zbytečně draho.

Dvakrát měř, jednou řež

Typickými příklady jsou různé balíčky související s bankovními produkty, respektive běžnými účty a platebními kartami. Zcela běžně jsou k nim dnes nabízeny cestovní či odpovědnostní pojištění. Ty však mohou být zároveň obsaženy v pojištění nemovitého majetku.

Podobně je na tom třeba i segment rizikového životního pojištění. Své zdraví tak můžete mít chráněno v samostatném produktu, v rámci autopojištění nebo přídatného pojištění k úvěru. Každá z těchto variant pak má odlišné krytí, nabídku připojištění i ceny.

Nejen z výše uvedených příkladů je zřejmé, že mít přehled o vlastním pojistném portfoliu při využívání komplexní šíře nejrůznějších finančních produktů není nic snadného. V těchto i dalších situacích tak může naplno vyniknout profesionální správa, která by měla všechny nežádoucí duplicity a neefektivnosti eliminovat. Pojistné produkty by totiž do sebe měly zapadat jako puzzle, nikoliv se navzájem vrstvit a překrývat.